• Imprimeix

Rectificació dels imports de la taxa

Per un canvi legislatiu, es deixa d’aplicar la bonificació del 10% per sol·licitud electrònica

03/04/2018 08:04
UOC Logo

L’Assessoria Jurídica del Departament de la Presidència ens ha comunicat recentment que, mitjançant un canvi en la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat, la bonificació per presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics es va restringir a aquells procediments en què la persona sol·licitant pot optar per fer-ho de manera presencial. Aquest no és el cas de l’ACTIC, en què la sol·licitud només es pot presentar telemàticament.

Per tant, ens veiem en l’obligació de suprimir la bonificació del 10% que s’ha aplicat fins ara amb caràcter general a la quota íntegra de l’ACTIC.

Per descomptat, els supòsits d’exempció continuen sent els mateixos i comporten la gratuïtat del procediment.

Podeu consultar la taula de tarifes actualitzada a l’apartat Procediment per obtenir l'acreditació > Informació detallada del procediment d’aquest portal.