• Imprimeix

Obert el tràmit de consulta prèvia relatiu al nou decret de l’ACTIC

La finalitat és que la ciutadania pugui opinar sobre la conveniència de dictar una nova norma

04/09/2017 08:09
Participa

S’ha obert al portal Participa gencat un espai on s’informa de la voluntat de la Direcció General de Societat Digital de promoure un nou decret regulador de l’ACTIC que derogui i substitueixi el vigent (Decret 89/2009, de 9 de juny) i es proporcionen els mitjans perquè qui ho desitgi pugui opinar sobre el tema. El tràmit es fa en compliment de l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Volem aclarir que no es tracta d’opinar sobre un text elaborat, sinó sobre una iniciativa.