• Imprimeix

Actualització de l’equivalència dels certificats COMPETIC amb els de l’ACTIC

Es començarà a aplicar als certificats obtinguts al final del curs acadèmic 2016/17

09/10/2017 08:10
COMPETIC

L’Ordre PRE/206/2017 actualitza l'equivalència entre els certificats dels cursos COMPETIC del Departament d’Ensenyament i els certificats de l’ACTIC, després que aquest Departament hagi fet les adaptacions adients en el currículum dels cursos. Aquesta disposició reconeix l’equivalència dels certificats de COMPETIC obtinguts a partir del curs acadèmic 2016/17 amb els continguts de l’ACTIC aprovats per l’Ordre PRE/18/2016. 

Els certificats COMPETIC obtinguts en els cursos acadèmics 2013/14, 2014/15 i 2105/16 continuen sent equivalents als continguts de l’ACTIC aprovats mitjançant l’Ordre ENS/290/2013.

Es mantenen els criteris referents a la correspondència de nivells d’uns i altres certificats i a l’accés al nivell 3.

Els cursos COMPETIC són un programa formatiu en competències digitals que imparteixen els centres de formació de persones adultes (CFA) del Departament d’Ensenyament. El seu enfocament obeeix als mateixos principis que l’ACTIC.

A l’apartat Competències, nivells i certificats d’aquest portal s’expliquen els detalls d’aquesta i d’altres equivalències.