• Imprimeix

Actualització de l’equivalència dels certificats CTIC amb els de l’ACTIC i ampliació a l’FP

Es començarà a aplicar als certificats obtinguts al final del curs acadèmic 2016/17

30/06/2017 08:06
UOC Logo

El passat divendres dia 30 de juny es va publicar l’Ordre PRE/135/2017, la qual, d’una banda, actualitza l'equivalència entre els certificats de l’assignatura CTIC de la UOC i el certificat mitjà de l’ACTIC –després que la UOC hagi fet les adaptacions adients en el currículum de l’assignatura. D’altra banda, estableix l'equivalència amb l’ACTIC dels certificats de la nova assignatura Competències digitals a l’FP de la Universitat Oberta de Catalunya - Jesuïtes Educació.

L’assignatura CTIC té com a finalitat principal iniciar les persones que fan estudis de grau universitari en l'adquisició de competències en l’ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional. L’assignatura Competències digitals a l’FP té una funció similar a la CTIC, però aplicada als estudis de formació professional que organitzen conjuntament la UOC i JE. En tots dos casos, l’estudiant que la cursa i supera l’avaluació corresponent obté un certificat emès pel vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC.

Aquesta disposició reconeix l’equivalència dels certificats de CTIC i dels de Competències digitals a l’FP obtinguts a partir del curs acadèmic 2016/2017 amb els continguts de l’ACTIC aprovats per l’Ordre PRE/18/2016.

Els certificats CTIC obtinguts en els cursos acadèmics 2014/15 i 2105/16 continuen sent equivalents als continguts de l’ACTIC aprovats mitjançant l’Ordre EMO/129/2015.

Es mantenen els criteris referents a la correspondència de nivells d’uns i altres certificats i a l’accés al nivell 3.

A l’apartat Competències, nivells i certificats d’aquest portal s’expliquen els detalls d’aquesta i d’altres equivalències.