• Imprimeix

Inscripció d'aspirant

Avís important per a les persones que sol·liciten exempció o bonificació

 

L’Oficina Gestora es limita a consultar als òrgans competents la veracitat de la situació declarada.

Per tant, al·legar una situació que sigui motiu d’exempció o bonificació sense estar inscrit/a en el registre competent comporta una pèrdua de temps per a l’interessat i una despesa econòmica, ja que l’Oficina ha de trametre per correu postal un requeriment a la persona interessada, la qual no obtindrà el benefici fiscal si no presenta el document acreditatiu corresponent.

Volem esmentar especialment els supòsits següents:

  • Família monoparental: cal estar en possessió del títol de família monoparental, de categoria general o especial, expedit pel Departament de Benestar Social i Família. Si és així, aquest Departament ens ho confirmarà. Sinó, la resposta serà necessàriament negativa.

     

  • Atur: l’aspirant ha de tenir la inscripció activa en una oficina de treball de la Generalitat de Catalunya. Si l’interessat no s’ha inscrit o no ha renovat la inscripció en el termini normativament establert, la resposta a la consulta telemàtica que fa l’Oficina Gestora serà negativa.

Avís important sobre el tràmit de pagament de la taxa en línia

 

Aquest avís fa referència al pagament de la taxa en línia, a través de la zona privada del portal.

Després d’acceptar el pagament, es genera un càrrec a la targeta bancària amb què s’ha fet. L’aspirant es troba en aquest moment a la passarel·la de pagament de l’entitat Redsys, no en l’aplicació de gestió de l’ACTIC. Per sortir de la passarel·la i tornar a l’aplicació de l’ACTIC, cal clicar el botó Continuar. D’aquesta manera queda registrat el pagament en la nostra base de dades i l’aplicació efectua el canvi d’estat de l’expedient: de pendent de pagament a pendent de reserva. Si no es fa el clic esmentat, l’aspirant continua en la situació de pendent de pagament, encara que aquest s’hagi fet.

 

Continuar