• Imprimeix

Material del Departament d'Ensenyament

Material formatiu elaborat pel Departament d'Ensenyament

El material està actualitzat segons els continguts de l’ACTIC aprovats el 2016.

L'elaboració i el manteniment d'aquests materials són responsabilitat del Departament d'Ensenyament. L'Oficina Gestora de l'ACTIC no pot atendre les demandes d'aclariment ni les incidències que es produeixin en relació amb aquests continguts. En aquests casos, us haureu de posar en contacte amb el Departament d'Ensenyament mitjançant l’adreça formaciopas.ensenyament@gencat.cat

 

Informació relacionada