A continuació trobareu tot un seguit de documentació multimèdia de difusió relativa a l'acreditació.