Video explicatiu del funcionament de la prova amb el nou reproductor HTML5 actiu a partir del 26 de juny de 2018. En cas de tenir qualsevol tipus d'incidència durant la realització de la prova aviseu la persona del centre que supervisa la prova