• Imprimeix

Preguntes freqüents relacionades amb el certificat

El certificat no caduca. Ara bé, quan s’aprovi una actualització dels continguts competencials de l’ACTIC, les persones que s’hagin acreditat amb anterioritat podran inscriure's a una nova prova amb l’objectiu d’obtenir un certificat que acrediti l’assoliment dels continguts competencials actualitzats.

El termini per a realitzar el pagament de la taxa és d'un mes comptat des de la data de presentació de la sol·licitud d'acreditació. En el cas dels nivells 1 i 2, el termini per realitzar la prova d'acreditació és de tres mesos comptats des de la data de pagament de la taxa o, en cas d'exempció o bonificació, des de la data d'autorització d'aquesta. En el cas del nivell 3, aquest termini és per realitzar la primera sessió de la prova; si l'aspirant es presenta a una segona sessió, disposarà d'uns altres tres mesos, comptats a partir de la data de la primera sessió (més informació a "La prova del nivell 3 es fa en diferents sessions?")
Recordem a més que els canvis en les dates de reserva de lloc, dia i hora només es podran fer fins a 8 dies abans del dia reservat per fer la prova.

La verificació es pot fer mitjançant la signatura electrònica del certificat i també a través del portal, apartat Serveis ACTIC, opció "comprovació del certificat" i introduint el número de registre i el número de document identificador del titular (DNI, NIE o passaport).

 

El text referent a la validesa de la signatura surt en la llengua del lector de PDF (Adobe Reader, normalment), ja que aquesta aplicació és la que comprova la validesa del certificat digital. Et pots descarregar l'aplicació Adobe Reader en català a http://get.adobe.com/reader/otherversions/