Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Notícia  > El 15 d’abril entren en vigor ...
 
Dilluns, 15 de febrer de 2016

El 15 d’abril entren en vigor els continguts revisats i actualitzats de l’ACTIC

L’actualització no afecta el nivell 3


Logo ACTIC

Les proves que es faran a partir del 15 d’abril de 2016 tindran com a referència els continguts revisats i actualitzats que consten en l’annex de l’Ordre PRE/18/2016, de 15 de febrer, segons el que especifica la disposició final de l’Ordre, que avui s’ha publicat al DOGC. Aquest és el segon cop que es revisen i actualitzen els continguts de l’ACTIC: els nous continguts substitueixen els que es detallaven en l’annex de l’Ordre EMO/417/2012, els quals substituïen al seu torn els que constaven en l’annex 2 del Decret 89/2009, regulador de l’ACTIC.

La informació sobre els continguts, tant els originals com els nous, es troba a l’apartat “Documentació de referència” del portal ACTIC. Pel que fa als continguts nous, n’hi ha una versió on es realcen els canvis introduïts. 

Una part dels canvis introdueix nous conceptes, que recullen l’evolució experimentada durant aquests darrers anys per les TIC i la societat de la informació. Aquesta mena de canvis es considera, per tant, una actualització de continguts. L’actualització afecta només els nivells 1 i 2, per la qual cosa el nivell 3 en queda exclòs.

Una altra part dels canvis és de tipus formal: aquesta segona mena de canvis respon als objectius de millorar la claredat i la precisió del text. S’hi ha recollit l’experiència de dos anys d’aplicació dels continguts que es van aprovar l’any 2012.

Superar la prova després de l’entrada en vigor dels nous continguts comportarà obtenir un certificat actualitzat, per comparació amb els que s’emeten actualment.

Com que l’actualització no afecta el nivell 3, la renovació de certificats avançats no serà possible. Així mateix, en el cas de les persones que hagin aprovat una única competència del nivell 3, es mantindrà la validesa d’aquest resultat, de tal manera que si la persona aspirant aprova una altra competència ja tindrà dret al certificat.

No hem d’oblidar, tampoc, que els certificats bàsics o mitjans actuals no caduquen; per tant, tornar a fer la prova no és una necessitat administrativa. És una opció de la persona interessada actualitzar el certificat. Així mateix, és una opció de la persona que, en un procés laboral o formatiu, té en compte la possessió del certificat, el criteri que aplica a l’hora de valorar el grau d’actualització d’aquest. 

Finalment, volem agrair el paper important que han tingut en el procés d’actualització un seguit de persones expertes, els perfils professionals de les quals publicarem aviat.