Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Notícia  > Les dues terceres parts de ...
 
Dimecres, 08 de març de 2017

Les dues terceres parts de persones acreditades són dones

Els resultats de l’anàlisi segons franges d’edat i nivells es desvien d’aquesta proporció


DiaDona

Segons les dades de què disposa l’equip de gestió de l’ACTIC, el 65% de les persones que han obtingut un certificat de l’ACTIC des de la posada en marxa del sistema són dones. Dit d’una altra manera, el nombre de dones és el doble del d’homes.

Les altres dades estudiades, per raons tècniques, es refereixen al nombre de proves, i s’hi constata que el percentatge baixa aproximadament un punt respecte del valor anterior.

Segons les franges d’edat, la proporció dones/homes és també del doble en la franja de 25 a 34 anys, i s’incrementa notablement en la de 35-44 (la més important en termes globals) i en la següent (45-54). En canvi, en la de 16-24 (que correspon al que s’acostuma a denominar nadius digitals), la desproporció en favor de les dones es redueix considerablement.

Per nivells, la proporció general de dues dones per cada home es desvia a l’alça en el nivell 1, i a la baixa en el nivell 2. Aquesta desviació a la baixa s’accentua clarament en el nivell 3, on només hi ha escassament una quarta part més de dones que d’homes.

Si desglossem el nivell 3 per franges d’edat, la superioritat numèrica més alta de les dones és a la franja principal de 35-44 (la meitat més que d’homes). Ara bé, en la de 55-64 hi predominen clarament els homes i en la de 16-24 la proporció dones/homes s’acosta a la inversa de la que hi ha en el conjunt dels tres nivells.

L’altra conclusió important és que les dones, en conjunt, tendeixen a aspirar als nivells més baixos. La dada més preocupant és el poc interès pel certificat avançat en les dones que podem considerar com a nadiues digitals; aquesta dada es pot relacionar amb el baix índex d’accés de les noies als estudis de l’àmbit TIC.

Podeu accedir a les dades esmentades (incloent-hi gràfics) consultant l'arxiu adjunt.

Més informació