Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Calendari

Disposicions administratives

Actes previs

  • Acord de Govern de 26 de juliol de 2005, pel qual es crea una comissió d’experts
  • Acord de Govern de 24 d’abril de 2007, que estableix les característiques essencials de l’acreditació  i encarrega a diversos departaments i organismes un pla de treball
  • Acord de Govern GOV/39/2008, de 26 de febrer de 2008, pel qual s’aprova el model ACTIC

Normativa

  • Decret 89/2009, de 9 de juny, que regula els elements essencials de l’acreditació.
  • Ordre GAP/378/2009, de 30 de juliol, de normes complementàries de l'ACTIC, que desplega alguns aspectes del Decret.

El desembre de 2010 es va publicar una nova ordre que revoca l’anterior. Recull necessitats detectades en els primers mesos de funcionament de l’ACTIC:

  • Ordre GAP/596/2010, de 20 de desembre.

L'agost de 2011 es va publicar una nova ordre que revoca l’anterior. Els canvis principals que introdueix es refereixen a la normativa específica del nivell 3:

  • Ordre EMO/215/2011, de 2 d'agost.

El novembre de 2012 es va publicar l’ordre - que no te res a veure amb les anteriors - que actualitza els continguts competencials.

  • Ordre EMO/417/2012, de 27 de novembre.

 

Actuacions operatives
 

DataActuació
Juny de 2009Fase pilot
23 de novembre de 2009Posada en marxa dels nivells 1 i 2
30 de setembre de 2011Posada en marxa de les competències C4 i C6 del nivell 3
29 de novembre de 2011Posada en marxa de les competències C7 i C8 del nivell 3
14 de desembre de 2011Posada en marxa de la competència C5 del nivell 3

 

Tornar

Data d'actualització: 29.03.2012