Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Informació  > Finalitats de l'ACTIC
 

Finalitats de l’ACTIC

Les principals finalitats socioeconòmiques de l’ACTIC són promoure la capacitació digital de la ciutadania per contribuir a una societat del coneixement inclusiva, dinàmica i competitiva, assegurar l'eficàcia i l’eficiència de l'ús de les TIC, promoure un increment de la demanda i l'ús de les TIC, i influir positivament sobre la qualitat de la formació en TIC.

Sintetitzant, amb l’ACTIC  es vol aconseguir:

  • Millorar qualitativament l’ús de les TIC.
  • Augmentar la qualitat i l’estandardització de la formació en TIC.
  • Homogeneïtzar els nivells competencials de referència per al mercat de treball afavorint la integració de les empreses en la societat de la informació.
  • Incrementar la demanda de les TIC.
  • Incrementar la cohesió digital.

 

La competència digital

L'ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Dins d’aquest marc és lògic, doncs, entendre la competència digital com una competència bàsica per a la persona, ja que podrà ser útil en diversos contextos i es posarà en joc per resoldre diferents situacions, ja siguin en l’àmbit professional, personal o social.

Com a trets característics de l’ACTIC, podem esmentar els següents:

  • Avalua la competència digital de la persona i no les habilitats en l’ús de productes informàtics concrets (dispositius, programari...).
  • Incorpora el coneixement de conceptes essencials relatius a la societat de la informació, la cultura digital i les bones pràctiques (orientades a l’eficiència, l’ergonomia, el medi ambient, el respecte als drets i el treball de les altres persones).
  • Considera les tecnologies de la informació i la comunicació no estrictament com a tecnologies, sinó en el vessant de comunicació, informació i societat en xarxa.
  • Entén les competències digitals com unes capacitats genèriques a partir de les quals la persona pot aprendre constantment i adaptar-se de manera dinàmica a un entorn canviant.

 

Com a conclusió, definim “competència digital” com una competència que comporta l’ús segur i crític de les tecnologies de la societat de la informació per al treball, l’oci i la comunicació. Una competència que ha de permetre un bon ús de l’ordinador i altres dispositius per obtenir, avaluar, emmagatzemar, produir, presentar i intercanviar informació, així com per comunicar-se i participar en xarxes de col·laboració a través d’Internet.

 

Anterior | Següent 

Data d'actualització: 10.11.2009